Şuşa işgaldan azad oldu Gəncə xalqı bunu qeyd edir